سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس زمزم – کارشناس ارشد سازه های آبی بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – هیئت علمی بخش مهندسی آب

چکیده:

بخش کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب در کشور می باشد مصرف بیرویه انواع کودهای شیمیایی در طی سالیان اخیر موجب تجمع املاح و تخریب خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها شده و از سوی دیگر احتمال نفوذ و آلوده شدن منابع آب زیرزمینی را نیز فراهم نموده است در مناطق خشک کشور نظیر دشت رفسنجان که اصولا دارای منابع آب با املا ح نسبتا زیادی هستند و همچنین وقوع خشکسالی های مستمر طی سالهای اخیر باعث کاهش بهره برداری از منابع آبهای سطحی و برعکس افزایش بهره برداری از منابع آب زیرزمینی شده که این مسئله معضلات ناشی از آن را دو چندان نمودها ست لذا با بررسی کیفیت این منابع و پایش مستمر آن می توان آگاهی لازم به منظور انجام مدیریت بهینه حفاظت از منابع آب و ممانعت از خسارات آتی را اعمال نمود یکی از مهمترین پارامترهایی که در بحث کیفیت آب حائز اهمیت است و مورد بررسی قرار میگیرد میزان کل املاح محلول در آب یا Total Dissolved Solids )TDS می باشد دراین تحقیق به منظور بررسی میزان TDS آبهای زیرزمینی دشت رفسنجان مدل کمی و کیفی دشت توسط مدلهای MT3DMS و MODFLOW تهیه گردید.