سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرحسین هرندی زاده – دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان
تورج توکلی – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

گرم کن های صفحه تخت خورشیدی یکی ازمرسوم ترین گرم کن هادرسیستم هاو تجهیزات خورشیدی می باشد از این رو دراین تحقیق کارایی یک سیستم گرم کن صفحه تخت خورشیدی دومسیره با لحاظ جریان برگشتی محیط متخلخل و فین های طولی جهت بهبود راندمان و عملکرد مورد مطالعه قرارگرفته است هرمورد ازموارد مطرح شده به صورت مجزا دریک سیستم گرم کن صفحه تخت خورشیدی دومسیره مورد مدلسازی قرارگرفته است مطالعه مدلسازی یک سیستم گرم کن صفحه تخت خورشیدی براساس قانون اول ترمودینامیک و قانون بقا انرژی صورت گرفته است نتایج ارزیابی های صورت گرفته حاکی ازبهبود درعملکرد سیستم گرم کن صفحه تخت خورشیدی دو مسیره با لحاظ جریان برگشتی صفحه متخلخل و فینهای طولی می باشد