سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

عباس رهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، استادیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه
ناصر هدایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندس

چکیده:

در این مقاله روشهای مدلسازی دوچرخه مطالعه شده و سپس معادلات حاکم بر سینماتیک و دینامیک آن استخراج می شود. بر اساس معادلات استخراج شده پایداری دوچرخه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند که دوچرخه تقریباَ اما نه به طور کامل خود پایدار است. مهمترین پارامتر حاکم بر پایداری castor است. نتایج نشان می دهد که عامل دیگر در پایداری دوچرخه اثر ژیروسکوپی است. در انتها نیز برخی از نتایج حاصل ارایه شده است.