سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمجید مرتضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه تربیت مدرس
عیسی نخعی کمال آبادی – استادیار مهندسی صنایع – دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا فرامرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سالیان متمادی سازمانها سعی می کردند به تنهایی در بازارها وارد شوند و با همنوعان خود به رقابت بپردازند. در طی این سالها تنها فاکتوری که به عنوان مزیت رقابتی به آن توجه داشتند هزینه بود و به سایر فاکتورهای رقابتی توجه چندانی نداشتن د. ولی در سالهای اخیر این دیدگاه به کلی تغییر یافته و سازمانها علاوه بر هزینه ، فاکتورهای رقابتی دیگر را نیز مدنظر قرار می دهن د.در این مقاله سعی براین است تا خلاصه ای از فعالیتهای انجام گرفته در زمینه مدلسازی زنجیره عرضه را ارائه دهیم و به فرصتها و تهدیدهایی که یک مدل زنجیره عرضه با آنها مواجه است اشاره کنیم و انواع م دلها و معیارهای ارزیابی و متغیرهای تصمیم گیری را در شبکه زنجیره بیان کنیم.