سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله مدل کویل تروئیدی گسسته سیستم ابررسانای ذخیرهساز انرژی مغناطیسی را ارائه می کند پارامترهای این مدل با استفاده از نمونه برداری از نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی شناسایی می شود مقایسه مقادیر پارامترهای شناسایی شده با پارامترهای استخراج شده از تحلیل هندسی مدل بیان میدارد که الگوریتم حداقل مربعات بازگشتی بدون ن یاز به تعیین حدود صفر و قطب تابع شبکه توانایی بسیاربالایی درشناسایی مقادیر پارامترهای مدل های واقعی از روی نتایج آزمایشگاهی که با نویز همراه هستند را دارا می باشد