سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود پیرحق شناس ولی – کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک، دانشگاه تهران
بهزاد آسائی – استادیار گروه برق- قدرت، پردیس فنی دانشگاه تهران،

چکیده:

در این مقاله با توجه به مشکلات فراوان ناشی از تولید متمرکز )نیروگاهی( و رویکرد کشورهای مختلف به تولید پراکنده به ویژه به صورت تجدیدپذیر، یک نمونه برای شبیه سازی و مودلینگ یک سیستم ترکیبی باد و خورشید و باطری که به صورت مستقل از شبکه می باشد،ارائه شده است. در این شبیه سازی ابتدا هر یک از سیستم های بادی، خورشیدی و باطری مدل شده اند. سپس به منظور افزایش راندمان سیستم و کاهش تلفات و نرم شدن توان خروجی، سیستم های خورشیدی و باطری بر روی باس dc و سیستم بادی بر روی باس ac قرار گرفتند. جهت هر چه واقعی تر شدن شبیه سازی، بار به صورت متغیر با زمان در نظر گرفته شد. همچنین وزش باد و تابش خورشید نیز در حین شبیه سازی تغییرمیکنند تا سیستم هر چه بیشتر به شرایط واقعی نزدیک شود. در نهایت خروجی هر یک از سیستم ها و بار به تفکیک ارائه شده است. برای شبیه سازی و مودلینگ سیستم مورد نظر از سیمولینک نرم افزار MATLAB استفاده شده است