سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی مصلی نژاد – دانشجوی دکتری
میلاد بصیری فر – کارشناس ارشد
عباس شولائی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

موتور رلوکتانسی لوله ای خطی به دلیل سادگی ساختمان و تعمیر و نگهداری آسان و همچنین استفاده از آن درمدهال عملکردی مختلف یکی از موتورهای خاص پرکاربرد درصنعت برق به شمار می رود درمقایسه با دیگر انواع موتورها موتور رلوکتانسی لوله ای خطی جز ساده ترین نوع ماشین ها می باشد یکی از مدهای عملکردی موتور رلوکتانسی لوله ای خطی مدنوسان کنندگی می باشد کهتوانایی عملکرد دردو وضعیت عمودی و افقی را دارا است دراین مقاله ضمن مدلسازی دینامیکی موتور رلوکتانسی لوله ای خطی دروضعیت افقی به شبیه سازی موتور فوق پرداخته و نتایج حاصل از شبیه سازی دینامیکی را ارایه میدهد.