سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی CNG

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هادی بهرامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی مهندسی شیمی
محمود ترابی انگجی – دانشیاردانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
مجتبی شریعتی نیاسر – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران

چکیده:

جذب گاز طبیعی ANG یک پدیده سودمند برای گسترش استفاده وسایل نقلیه از گاز طبیعی است فشرده سازی گاز طبیعی CNG که در محدوده فشار ۲۴۰-۱۸۰ اتمسفر عمل می کنند فرایندی فشاربالا است دراین مقاله روش جدید جذب گاز طبیعی ANG که در محدوده فشار ۴۰-۳۵ اتمسفر عمل می کند و فرایندی فشار پایین است و دارای مزایایی مهمی از جمله هزینه عملیاتی و سرمایه ای کم، غیراستوانه ای بودن مخزن ایمنی بالا می باشد بررسی می شود هر جامد متخلخلی که میانگین قطر حفره های آن کوچکتر از ۲ نانومتر باشد می تواند گاز را به مقدارمتناسب با حجم حفره هایش جذب کند نانوکربن اکتیو انتخابی مناسب برای جذب متان است تشخیص کربن فعال بهینه برای ذخیره سازی متان در شرایط دینامیکی به وسیله محدودیت های انقتال حرارت و جرم مقیاس در اجرای دینامیکی تابع حجم کل تخلخل نانوساختار W0 میانگین عرض تخلخل نانوساختار L0 و پراکندگی n می باشد.