سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین شاهنده – پژوهشگرتوسعه و امورنخبگان سازمان اتکا
نوراله کثیری – هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این تحقیق به مدلسازی و شبیه سازی فرایند بی بو سازی روغن نباتی پرداخته است برج بی بوساز پیوسته جهت عاری سازی روغن نباتی از ترکیبات بودار و اسیدهای چرب آزاد توسط بخار آب درنظر گرفته شده است ازمشخصات روغن نباتی سویا به عنوان خوراک ورودی به برج استفاده گردیده است خوراک ورودی شامل اسیل گلیسرول ها AG تری اسیل گلیسیرول TAG دی اسیل گلیسیرول DAG و مونواسیل گلیسیرول MAG اسیدهای چرب آزاد FFA توکوفرولT استرولSt و اسکوالن sq می باشد فشار دما تعدادسینی دبی بخار آب و زمان اقامت روغن نباتی دربرج بی بوسازی پارامترهای مورد بررسی می باشند.