سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تایمز مهمیانی – محقق
محمود ترابی انگجی – استاددانشگاه
سمیه عصاره – محقق همکار

چکیده:

فرایند کاهش گرانرو ی با عملیات حرارتی به عمل می آید فرایندهای کاهش گرانروی عبارتند از hydro doner visbreaking , hydrovisbreaking و … که اینها بتنهای شدت واکنش را افزایش نمیدهند اما با این وجود تولید ملایمی از برشهای سبک نفتی را میدهند که اینها میتوانند پایداری محصولات کاهش گرانروی را بهبود ببخشندنفت سوخت باقیمانده پالایشگاه ها کهدرطی فرایند کراکینگ هیدروژنی و کاهش گرانروی محصولات سبکتری را میدهند که ارزش بیشتری دارند یکی از روشهایی افزایش محصولات سبک افزودن هیدروژن است این فرایند براساس کاهش میزان نفت سوخت باقیماندها ست و فرض براین استکه واکنشهای انجام گرفته شباهت بسیاری به فرایند هیدروژنی گازوئیل دارد با این تفاوت که درصد ترکیبات گوگرددار و نیتروژن دار و آروماتیکهای پلی سیلیسیک و فلزات آن نسبت به فرایند هیدروژنی گازوئیل بیشتر است میزان سبک بودن محصولات ارتباط مستقیمی به مقدار کربن به هیدروژن H/C خوراک نفتی دارد که روش افزودن هیدروژن علاوه برتولید محصولات سبکتر منجر به خارج کردن گوگرد با تیدل آن H2S و نیتروژن NH3 و ترکیبات فلزی خواهد شد.