سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد سرگلزایی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی،
نازگل عرفانی قربانی –

چکیده:

شبکه های عصبی مصنوعی یک ابزار کلی برای بدست آوردن روابط غیر خطی بین ورود یها و خروج یها بدون دانستن جزئیات این روابط است. در این مقاله یکی از کاربرد های شبکه عصبی برای سیستم سیال فوق بحرانی با پمپ دی اکسید کربن توسط کنترلر ارائهشده است. در این سیستم سرعت دی اکسید کربن بر اساس مقدار فشار تغییر می کند که مقدار آن در سیستم کنترلر تعیین می شود. سیستم سیال فوق بحرانی برای روغن گیری از هسته انار در دماهای ۴۰ و ۵۰ درجه سانتیگراد و در محدوده فشار ۲۰۰ تا ۳۵۰ بار تست می گردد. با آموزش نتایج تجربی توسط شبکه عصبی سرعت دی اکسید کربن و میزان روغن گیری از هسته انار و به عبارتی بازدهسیستم استخراج، برای فشار ۲۸۰ بار در دمای ۴۵ درجه سانتیگراد پیش بینی می شود. تغییر یا افزایش بازده ایجاد شده برای رسیدن به درصد استخراج مورد نظر در یک پروسه معین، به عنوان عملکرد سیستم سیال فوق بحرانی، تعریف می شود. نتایج مدلسازی با شبکه عصبی نشان داد که می توان این مدل را تعمیم داده و نتایج آن را برای شرایط غیر از آزمایش نیز به کار برد. چرا که نتایج مدل موافقت خوبی با داد ههای آزمایشگاهی دارد