سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی بهشتی – کارشناس ارشد هوافضا
داود صادق نژاد –
مهران کاظمیان –
حمیدرضا علیمحمدی –

چکیده:

یکی از قسمتهای مهم در عملکرد سیستمهای هیدرولیکی از جمله موشکهای سوخت مایع شیرآلات کنترلی هستند هدف از بکارگیری آنها تنظیم پارامترهایی از قبیل فشار سیال، دبی جریان و … می باشد دراین پژوهش با انجام ساده سازی های مناسب مدل فیزیکی یک شیر تنظیم کننده فشارمدار عملگر تهیه و سپس معادلات دینامیکی حاکم برعملکرد آن استخراج گردید درادامه با استفاده از نرم افزار سیمولینکsimulink شبیه سازی دینامیکی صورت گرفته و نتایج شبیه سازی با نتایج واقعی ارزیابی شد.