سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین نورمحمدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مکانیک
علی قنبری –
محسن بهرامی –

چکیده:

نیازروزافزون به انجام عملیات درابعاد بسیارریز سبب گرایش به تکنولوژی سیستمهای میکروالکترومکانیکی شده است میکروربات های شناگر به عنوان دسته ای از میکرورباتهای پزشکی که با این تکنولوژی ساخته می شوند از اهمیت فراوانی درعلم پزشکی برخوردار گشته اند و می توان از آنها درتشخیص و درمان بیماریها و دارودهی موضعی استفاده نمود دراین مقاله یک میکروربات شناگر که قابلیت حرکت سه بعدی دارد مدلسازی و دینامیک آن شبیه سازی می شود برای شبیه سازی از حرکت موجودات زنده ی مشابهدرطبیعت الهام گرفته شده است و مدلسازی برمبنای پیشرانش زیستی صورت گرفته است نتایج مدلسازی و شبیه سازی نشان میدهد که که میکروربات مورد نظر می تواند درفضای سه بعدی قابلیت حرکت و مانورلازم را داشته باشد.