سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش فناوریهای پالایش در محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد اخوت – گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسیدانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمود موسوی –

چکیده:

فلزات سنگین بویژه ارسنیک کروم و کادمیم از جمله الاینده های بسیار خطرناک زیست محیطی بشمار می روند این مواد به دلیل سمیت و ماندگاری بالا خطری جدی برای حیات انسان ها به شمار می روند. از این رو حذف این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است در بین فرایندهای مختلف جداسازی در تصفیه آب و پساب فرایند نانوفیلتراسیون به دلیل راندمان بالا هزینه های اولیه و عملیاتی نسبتا پایین تر نسبت به سایر روشهای جداسازی و … ا زجایگاه ویژه ای برخوردار است دراین پژوهش حذف فلزات سنگین ارسنیک کروم و کادمیم به روش نانوفیلتراسیون بصورت تجربی مورد بررسی قرارگرفت. همچنین از شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی عملکرد فرایند به صورت درصد دفع اجزا به عنوان تابعی از اختلاف فشار و غلظت اجزا ورودی استفاده شد. برای این منظور از شبکه MLP با الگوریتم اموزش لونبرگ – مارکوارت استفاده شد. نتایج شبیه سازی نشان دهنده تطابق بسیار خوب بین داده های تجربی و نتایج حاصل از شبکه های عصبی مصنوعی می باشد بنابراین شبکه عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری توانمنددر پیش بینی صحیح عملکرد این فرایند ها می تواند مورد استفاده قرارگیرد.