سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی آزادی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک ایران
احمد دارابی – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده برق و رباتیک ایران

چکیده:

در این مقاله، یک موتورDCبدون جاروبک مغناطیس دائم نه فاز چهار قطب با ولتاژ ذوزنقهای شکل القاء شده بر روی سیمپیچهای استاتور که توسط روتور مغناطیس دائم تولید میشود، مدلسازی و شبیهسازی شده است. این موتور دو نوع بار را میچرخاند . یکی از آنها بار اصطکاکی متناسب با سرعت موتور و دیگری بار مکانیکی متغیر با زمان است . سرعت این موتور توسط کنترل کننده تناسبی -انتگرال گیرکنترل میشود. مدولاسیون اینورتر منبع ولتاژی بر اساس مدولاسیون هیسترزیس میباشد. نکته بسیار مهم در این مقاله در نظر گرفتن اندوکتانسهای متقابل متفاوت بین سیمپیچهای استاتور در موتورهای چند فاز میباشد که در مقالات دیگر در نظر گرفته نشده است. شبیهسازی بوسیلهmatlab/ Simulink انجام شده است.