سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صفر احمدوند – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدعلی دهنوی – استادیار دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده:

در این مقاله نتایج عددی شبیهسازی میدان جریان و دمای داخل محفظه احتراق استوانهای با پیشرانه کرایوژنیک توسط مدل احتراقی آرنیوس در ترکیب با مدل آشفتگیRNG K-ε بررسی شده و با مقادیر تجربی مورد مقایسه قرار گرفته است. مدل آشفتگی مذکور پیشگویی دما در طول محفظه احتراق را به خوبی نشان میدهد. بررسی میدان دما حاصل ازحل مدل اغتشاشی فوق با مدل احتراق آرنیوس و واکنشی درهم حاکی است که احتراق با سوخت هیدروژن و اکسیدکننده اکسیژن با نسبت سوخت ۰/۷دمای حاصل از احتراق مطلوبی را بدست میدهد و نتایج شبیهسازی و اندازهگیریهای تجربی اختلاف بسیار کمی را نشان میدهند