سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدسجاد حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار،گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایرا
حمید توکلی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار،گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایرا
احمد پدرام نیا –
سیدحسین استیری –

چکیده:

در این مطالعه جهت بررسی پارامترهای موثر در خشک شدن شلغم (Brassica Rapa) از دستگاه مایکروویو با قابلیت تنظیم توان خروجی در سه توان ۴۵۰،۵۴ ۶۳۰ استفاده گردید. هدف از این پژوهش بررسی سینتیک خشک شدن شلغم و ارائه بهترین مدل سینتیکی جهت برازش تغییرات نسبت رطوبت به زمان بود. همچنین ضرائب نفوذ موثر و میزان انرژی فعالسازی با استفاده از حل معادله فیک برای اجسام تیغه ای شکل و رابطه آرنیوس محاسبه شد. برای معرفی بهترین مدل تخمین روند تغییرات رطوبت، از نرم افزار سیگماپلات ۱۰ استفاده شد و از بین پنج مدل بررسی شده، مدل Hii, Law & Cloke بالاترین ضریب رگرسیون ۷ و کمترین ریشه متوسط مربع خطای دادهها ۸، کمترین مربع کای ۹ و کمترین خطای انحراف میانگین ۱۰ را به خود اختصاص داد. نتایج نشان داد که با افزایش توان مایکروویو، سرعت خشک شدن و همچنین میزان ضرائب نفوذ موثر افزایش می یابد.