سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدسجاد حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
حمید توکلی پور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
سیدحسین استیری –
احمد پدرام نیا –

چکیده:

دراین مطالعه از یک آورن هوای داغ جهت خشک کردن محتوای رطوبتی شلغم در سه دمای ۵۰ و ۶۰ و ۷۰ درجه سانتی گراد استفاده گردید فرایند خشک کردن شلغم بررسی شد و منحنیهای زمان و روند خشک کردن و همچنین ضرایب موثر و میزان انرژی فعالسازی دردماهای مذکور تعیین گردید به منظور معرفی بهترین مدل تخمین روند تغییرات رطوبت از نرم افزار sigmaplot 10 استفاده شد و از بین ده مدل بررسی شده مدلهای Two term دردمای ۵۰ درجه Wang and Singh دردمای ۶۰ درجه و Hii, Law & Cloke دردمای ۷۰ درجه سانتی گراد بالاترین R2 و کمترین RMSE ، MBE و X2 را به خود اختصاص دادند نتایج حاصله از آزمون نشان داد که با افزایش دما سرعت خشک کردن و میزان ضرائب نفوذ موثر افزایش می یابد.