سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سام روزبهانی – جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی
مجید کنزی – جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی
ابوالفضل ده آفرین – جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی
خلیل کنزی – جهاد دانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بار فوکو سیستم الکترومکانیکی است که برای تست بارگیری محرکههای الکتریکی یا مکانیکی مورد استفاده قرار میگیرد. هدف اصلی این مقاله، مدلسازی و ساخت بار فوکوی قطب پنجهای میباشد. بطوریکه ازآن برای تست بارگیری موتور الکتریکی معکوس گرد استفاده میشود. در این مدلسازی، مدل بار فوکو پیشنهادی بصورت تابعی از ابعاد پنجه قطبها ارائه شده است. نمونه بار فوکوی ساخته شده با توان ۴۵ کیلوواتشامل دو بخش میباشد، که یکی ازآنها بر روی شفت داخلی و دیگری برروی شفت خارجی موتور معکوس گرد نصب شده است. با توجه به شبیه سازی انجام شده، خطای نتایج مدلسازی نسبت به نتایج تجربی تلفاتفوکو به ازای مقادیر مختلف سرعت موتور و جریان تحریک در محدوده قابل قبولی قرار میگیرد