سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد میر آبادی –
محسن پیکرستان –

چکیده:

ابهامات سیستمها منشاء بروز خطا بوده و خطا در سیستمهای کنترلی مانند سیستمهای کنترل ریلی از علل و عوامل حوادثی مانند تصادف ریلی و یا خروج از خط می باشد. یکی از راهکارهای رفع ابهامات ، مدلسازی صریح و استفاده از روشهای صوری بوده بطوریکه در بسیار از قراردادهای توسعه نرم افزارهای ایمنی محور استفاده از روش مذکور در مجموعه الزلمات قراردادی گنجانده می شود. روش صوری با استفاده از اثبات کننده های اتوماتیک و نیز آزمون گرهای مدل در زمینه توسعه نرم افزارهای ایمنی محور که هزینه خطای بالایی دراند بسیار مورد توجه می باشد. در حوزه مهندسی راهآهن بکار گیری روش ذکور در کشورهای پیشرفته بسیار متداول بوده و یک نمونه از چگونگی استفاده آن در این تحقیق بررسی شده است. در بحث اینتر لاکینگ ایستگاهها تعامل بین اجزاء مدلی پیچیده می سازد که برررسی این تعاملات بسیار مشکل خواهد بود. از این دید بیان صوری مشخصات با استفاده از روشی صوری بسیار کارآمد می باشد. در این مقاله مدلی از اینتر لاکینگ متمرکز با حلقه بسته ارائه شده است که اگثر فرآیدها مانند رزرو نمودن مسیر ، قفل مسیر ، مسیر شانت ، مسیر معکوس و مسیر فراخوان را در بردارد.