سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهزیار تقی زاده – دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزو
مهدی سیف برقی –
حسن حاله –

چکیده:

طی دهه گذشته در بعد بین المللی انبار متقاطع بدلیل مزایای رقابتی در شبکه توزیع و پتانسیل بالایی که در کاهش هزینه ها نسبت به سایر روش های سنتی انبارداری دارد، توجه بسیاری را چه از بعد عملی و چه از بعد تئوری به خود تخصیص داده است کاربرد های موفقیت آمیز انبار متقاطع در صنایع مختلف در ادبیاتمسأله موجود است همچنین انبار متقاطع می تواند در مواقع بحران به عنوان یک نقطه استراتژیک ، جهت کاهش زمان و هزینه ارسال مواد به نقاط آسیب دیده در نظرگرفته شود. مقاله حاضر تلاشی در جهت مدل سازی زمانبندی ماشین ها در انبار متقاطع و توسعه این مطالعات می باشد. در این مقاله ، به مدل سازی مسأله چند هدفه زمانبندی ماشین ها در انبار متقاطع پرداخته می شود. به منظور نزدیکی هر چه بیشتر مدل به شرایط واقعی سکوهای ورودی و خروجی انبار متقاطع چندگانه فرض شده اند همچنین الگوی ورود و خروج ماشین ها بصورت ایستا و جایگاهی جهت ذخیره موقت کالاها، نزدیک به سکوی های دریافت در نظر گرفته شده است. اهدافی که برای مدل ریاضی عدد صحیح مختلط ارائه شده، در نظر گرفته شده اند شامل حداقل کردن کل زمان عملیات و هزینه جابجایی داخل انبار می باشد. با توجه به چند هدفه بودن مدل، استفاده از روشهای کلاسیک بهینه سازی جهت دستیابی به جوابهای بهینه سراسری یا موضعی، امری غیرممکن است. با توجه به پیچیدگی محاسباتی مسأله فوق، الگوریتم تکاملی چند هدفه، معروف به الگوریتم ژنتیک مرتب شده نامغلوبNSGA-II) برای دستیابی به زمانبندی بهینه پیشنهاد می شود. برای ارزیابی روش پیشنهادی، مسایل متعددی انتخاب شده و کارایی این روش بر پایه شاخص های طراحی شده، با الگوریتم ژنتیک رتبه بندی شده نامغلوب NRGA) مورد مقایسه قرار گرفته است. برای تنظیم پارامترهای این دو الگوریتم از مدل تاگوچی استفاده شده است و در نهایت برای بررسی نتایج این دو الگوریتم از رو شهای تصمیم گیری چند معیاره و روش های آماری استفاده گردیده تا الگوریتم کاراتر انتخاب گردد