سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین گلی – کارشناسی ارشد
صادق تابع جماعت – دانشیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر
ناصر سراج مهدیزاده – دانشیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مطالعه حاضر براساس یک دهانه ورودی مافوق صوت رم جت که درمطالعات پیشین مورد طراحی وتست قرارگرفته بنا نهاده شده است و مشخصات دهانه مورد نظر در شرایط طراحی بدست آمده است نکته بسیار مهم دراین دهانه کارکرد دهانه برروی موشک درشرایطی غیراز شرایط طراحی است دهانه های ورودی مافوق صوت دارای راندمانی می باشند که از تقسیم فشار کل خروجی به فشار کل ورودی به دست می آید درشرایط طراحی این راندمان به حداکثر مقدار خود می رسد ولی در شرایط خارج از طراحی راندمان به شدت افت می کند دراین دهانه ها برای جلوگیری از افت به جابجایی جسم مرکزی دهانه پرداخته تا بتوانیم بهترین راندمان و شرایط خروجی را از دهانه بگیریم دراین مطالعه بوسیله مدل سازی و حل عددی جریان داخلی دهانه به این منظور دست پیدا خواهیم کرد.