سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن باقرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی دریا
حسن قاسمی – دانشیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی دریا

چکیده:

سیستم آزیپاد در واقع نوعی سیستم رانش برای شناورها میباشد که قابلیت تولید نیروی تراست در هر جهتی است و میتواند مانوردهی بالایی برای شناور به وجود آورد و به همین دلیل گاهی اوقات به این سیستم رانش، سیستم رانش مانورینگ نیز میگویند. در این نوع سیستم، نیازی به استفاده از سکان نمیباشد. در این مقاله یک مدل سه بعدی از سیستم رانش آزیپاد در جریان یکنواخت و پایدار در نظر گرفته شده است، و شرایط مرزی به گونهای تعریف شده است که میتوان فرض کرد که این سیستم روی بدنه شناور نصب شده است. سپس با استفاده از نرمافزار حل عددی فلوئنت به بررسی و تحلیل جریان اطراف این سیستم پرداخته شده است. برای این منظور سرعت دورانی پروانه این سیستم بین صفر تا ۲۰ دور بر ثانیه در نظر گرفته شده است و محاسبات انجام گرفته و نتایج به صورت نمودارهایی ارائه شده است. که این نمودارها بیان کننده میزان نیروهای تولیدی یا همان نیروی تراست از این سیستم در سرعتهای دوارنی مختلف میباشد