سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

قاسم مختاری – قطب علمی قدرت- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران- ایرا
مریم السادات اخوان حجازی – قطب علمی قدرت- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران- ایرا
حسن علی ال حسینی – قطب علمی قدرت- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران- ایرا
گئورگ قره پتیان – قطب علمی قدرت- دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران- ایرا

چکیده:

در این مقاله، مدلسازی مانیتورینگ بلادرنگ جابجایی محوری سیم پیچ ترانسفورماتور با استفاده از سنسور های فرا پهن باند(UWB: Ultra Wide Band) ارائه میشود. این مدلسازی در نرم افزار cstانجام می پذیرد. در مدل پیشنهادی، امواج فرا پهن باند توسط آنتن فرستنده درفضای اطراف سیم پیچ ترانسفورماتور انتشار یافته و پس از برخورد به سیم پیچ ترانسفورماتور، توسط آنتن گیرنده دریافت می شود. از معیار تعریف شده برای سیگنال دریافتی می توان درتشخیص جابجایی محوری سیم پیچ ترانسفورماتور استفاده کرد. شبکه عصبی نیز به منظور تعیین مقدار جاجایی محوری در حالتهای نامعلوم استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که روش استفاده شده دارای دقت مناسبی در تشخیص و تعیین مقدار جابجایی محوری سیم پیچ ترانسفورماتور است.