سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی رجبی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران
مهیار نراقی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران
مهناز شمشیرساز – پژوهشکده فناوری های نو ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران

چکیده:

در این مقاله تشخیص عیب در یک سازه به روش امپدانس الکترومکانیکی با استفاده از مواد پیزوالکتریک مورد بررسی قرارگرفته است. ابتدا امپدانس الکترومکانیکی برای تیر سالم و ترک دار که برروی آن یک پچ پیزوالکتریک ۱ نصب شده است، استخراج میشود. در استخراج امپدانس الکترومکانیکی علاوه بر ارتعاشات عرضی، ارتعاشات طولی تیر نیز مدل سازی میشود. ترک به صورت یک شیار سرتاسری در عرض تیر در نظر گرفته میشود. رفتار ترک به صورت فنرهای خطی بدون وزن مدل شده و با استفاده از تئوری مکانیک شکست ثابت فنرها محاسبه میشود. نتایج شبیه سازی برای تیر آزاد آلومینیومی ترک دار نشان میدهد که وجود ترک در سازه فرکانسهای طبیعی را کاهش میدهد و با افزایش عمق ترک این کاهشبیشتر خواهد شد. همچنین بیشترین کاهش، در فرکانسهایی که ترک در محل شکم قرار میگیرد، مشاهده میشود