سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کیان براری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران محیط زیست – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
ابراهیم نظرپور –
قاسم صولت –

چکیده:

رشد فزاینده آلاینده های زیست محیطی در اثر مصرف بی رویه انرژی و منابع طبیعی سبب بروز پیامدهای ناگوار گشته است. در دهه های اخیر، افزایش خسارات جبران ناپذیر ناشی از آلودگی هوا، چالش بزرگی را در مقابل سیاستگزاران و مسئولان بخش منابع طبیعی قرار داده است . افزایش تراکم جمعیت و فعالیت های اقتصادی و صنعتی، باعث افزایش حجم ترافیک و در نتیجه آن، بالا رفتن سطح آلودگی هوا در کلان شهرها شده است. عمده ترین منبع آلود هکننده هوا در شهرهای بزرگ در حال توسعه، انبوه خودروهایی می باشند، که بیشتر از حد استاندارد، سوخت و انرژی مصرف می کنند و بار سنگین ترافیک خیابان های این شهرها ، اغلب ریشه در معضلاتی مانند ضعف مدیریت ترافیک و فرهنگ ترافیکی دارد. رشد مستمر ترافیک، نیاز به یک چهارچوب نظارتی منسجم را برای مدیریت کیفیت هوا، در مقیاس منطقهای به وجود آورده است. اصولاً مدیران منابع طبیعی، با مجموعه وسیعی از موضوعات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مواجه هستند، بنابراین بکار گیری ابزارهای علمی و قابل اطمینان، به منظور حل این مسائل حساس، اجتناب ناپذیر است. لذا در این مقاله ، سعی بر آن است تا با ارزیابی روش های تجربی و همچنین مدلسازی عددی انتشار و پراکندگی آلاینده های ناشی از وسایل نقلیه و سپس تشریح روند توسعه مدل های زیست محیطی، گامی مؤثر جهت کمک به سیاستگزاران امر مدیریت کیفیت هوا، برداشته شود. در این مقاله سعی شده با بهره گیری از معادلات انرژی و حل آن بوسیله محاسبات عددی یک سیستم عددی به منظور برآورد میزان انتشار و شبیه سازی شرایط پراکندگی آلاینده ها در اتمسفر، ارائه خواهد شد. این سیستم(با درنظر گیری پارامتر های مربوط به حمل و نقل شهری)، به طور خاص در ارزیابی آلودگی های ناشی از ترافیک شهری کارآمد است.