سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدشهرام قرشی – دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه علم و فرهنگ تهران
حسن یوسفی قلعه جوق – دانش آموخته دکتری دانشکده عمران دانشگاه تهران
سهیل محمدی – استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

روش بدون المان گالرکین یکی از معروف ترین روشهای بدون شبکه می باشد که برای حل مسائل ناپیوسته به کار رفته است درچنین مسائلی نحوه توزیع گره هی میدان حل در دقت جواب تاثیر بسزایی دارد از این رو دستیابی به توزیع گرهی مناسب از اهمیت فراوانی برخوردا راست از جمله روشهای وفقی سازی روشهای مبتنی برتخمین خطاهای پسین هستند که از نظر محاسباتی بسیار پرهزینه هستند دراین مقاله تئوری موجک برای عملیات وفقی سازی به کار می رود که دارای سرعت زیادی است تئوری موجک قابلیت شناسایی نواحی گرادیان بالا نظیر نواحی تمرکز تنش در اطراف نوک ترک را داراست همچنین باتوجه به خاصیت دقت چند گانه موجک امکان تمرکز نقاط گرهی حل تحت دقتهای مختلف در اطراف نوک ترک فراهم می باشد تراکم بیتشر نقاط گرهی در اطراف نوک ترک به بهبود دقت حل مساله منجر می شود.