سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی خزائی پول – کارشناس ارشد و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشه
فرشاد فیاض جهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد شریفی پور – استادیار و عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

درسالهای گذشته مطالعات عددی و آزمایشگاهی برروی رفتار قاب های دارای میانقاب مصالح بنایی انجام شده است. این مطالعات با تغییر پارامترهای متعددی ازمشخصات قاب و میانقاب آجری صورت گرفته است. از آغاز انجام آزمایشهای مختلف برروی قابهای مرکب، محققین سعی نموده اند، روش هایی برای تحلیلاینگونه قابها به دست آورند که تطابق خوبی با نتایج آزمایشگاهی داشته باشد .ازمیان روش های مختلف تحلیلی می توان به روش های مبتنی بر تئوری ارتجاعی روش انرژی، روش تحلیل خمیری و در نهایت روش تحلیل اجزای محدودFEM) و روش اجزاء گسستهDEM) اشاره نمود .دراین مقاله، به مدلسازی و تحلیل قاب بتن مسلح دارای میانقاب با مصالح بنایی به روش اجزاء محدود با استفاده از نرم افزارABAQUS پرداخته شده است.