سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی معارفدوست – دانشجوی دکتری مکانیک، مربی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مهران کدخدایان – دانشیار گروه مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تحلیل المان محدود مقایسه ی تحلیلی میان فرایند کشش عمیق یک ورق فولادی به دو روش کشش ساده و کشش معکوس، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در شرایط کرنش صفحه ای، ورق فولادی در روش کشش ساده برای رسیدن به فاکتور تغییر شکل ۰/۱۶۲=m ( نسبت عرض نهایی ۱۳mm به عرض اولیه ۸۰mm ) ، پس از تحمل تغییر شکل کششی بر اثر فعال شدن مکانیزم ایجاد گلویی دچار از کارافتادگی می شود، در صورتیکه برای شرایط مشابه فرایند به روش کشش معکوس، ورق فولادی بطور کامل و بدون از کارافتادگی تغییر شکل میدهد، همچنین مقدار نیروی مورد نیاز برای پانچ، به ازای مقادیر مشابه تغییر شکل در فرایند کشش معکوس، کمتر از فرایند کشش ساده است. تغییرات تنش ورق، منحنی جابجایی ورق، تغییرات کرنش ورق برای دو حالت کشش ساده، و کشش معکوس با یکدیگر مقایسه شده است