سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزین عظیم پورشیشوان – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
محرم شاملی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده:

استفاده از کامپوزیت های بافتی در سالهای اخیر بدلیل مقاومت بالای این نوع کامپوزیت های در برابر بارهای ضربه ای افزایش روزافزونی داشته است بررسی نتایج بارگذاری دراین نوع کامپوزیت ها بیانگر این است که مخرب ترین شکست ها درمدI و مدII صورت می گیرد گرچه شکست درمدII ازلحاظ اهمیت بعد از مدI قرار میگیرد ولی با این همه نبایستی ازخطرات شکست دراین مد غافل شد از آنجا که تهیه نمونه های کامپوزیت بافتی و آزمایشهای مربوط به شکست این نمونه ها زمان بر و پرهزینه می باشد دراین مقاله سعی شده است این نمونه ها درنرم افزار ANSYS مدلسازی شده و تحت بارگذاری استاتیکی درمدII شکست قرارگرفته و نتایج بدست آمده با نتایج اخذ شده از آزمایشهای عملی موجود در مقالات دیگر مقایسه گردد. نتایج نشان میدهد که شرایط لایه لایه شدگی درامتداد تارها صورت گرفته و تغییر ناگهانی دراندازه انرژی درعبور از تاری به تار دیگر کاملا مشهود است.همچنین استفاده از المانهای تکین برایمدلاسزی نوک ترک نتایج بهتری در مقایسه با سایر المان ها دارد و استفاده از المانهای تماسی جهت مش بندی سطوح تماس برای جلوگیری از تداخل سطح امری اجتناب ناپذیر میب اشد.