سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمهدی ابطحی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک
سیدحسین ساداتی – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، حرکت آشوبناک ۱ ماهواره ژیروستات تحت تاثیر نیروها و گشتاورهای اغتشاشی گرادیان جاذبه زمین و آیرودینامیکی مدلسازی و تحلیل شده است . بدین منظور ابتدا معادلات دینامیکیحاکم بر حرکت انتقالی – دورانی ۲ سیستم بصورت کوپله شده با استفاده از معادلات نیوتن -اولر استخراج گردیدند. به منظور بررسی پدیده غیر خطی آشوب در سیستم از روش های مختلف عددیهمچون سری های زمانی ۳، بررسی پ اسخ های صفحه فازی ۴ و تابع نمایی لیاپانف ۵ استفاده شد . در سیستم های همیلتونی و انتگرال پذیر با وجود ثوابت حرکتی ۶ سیستم و قضایای موجود در ریاضی ات همیلتونی می توان بصورت تحلیلی به بررسی و اثبات آشوب در سیستم پرداخت . روش تحلیلی دیگر ، وجود تقاطع مدارات هیتروکلینیک ۷ با نقاط هذلولوی زینی می باشد . در نهایت نتایجحاصل از شبیه سازی سیستم مبین وجود پدیده آشوب و جاذب شگفت ۸ در سیستم است. همچنین روش های تحلیلی فوق مرزی برای آشوبناک شدن سیستم تعیین می نمایند که می تواند روش تحلیلی مناسبی برای کنترل آشوب در سیستم باشد