سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان محمدی – عضو هیات علمی گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
امیرعلی رزاقیان – کارشناس مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
منصور توحیدی – کارشناس مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

چکیده:

چرخدندهها یکی از اجزای مهم و کاربردی در تجهیزات مکانیکی میباشند. تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه تحلیل و طراحی چرخدندهها با کمک نرمافزار صورت گرفته است. در این تحقیق سعی میگردد با مدلسازی در نرم افزارANSYS تنش حاصل از تماس دندانه های چرخدنده مخروطی راست دندانه را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و سپس نتایج حاصل از آن را با نتایج بدست آمده از استاندارد ANSI/AGMA 2003-B97مقایسه نماییم. به منظور مدلسازی چرخدنده مخروطی از محیط CAD نرم افزار Solidworks استفاده نموده و پس از مونتاژ نمودن دو چرخدنده آنها رابه محیط گرافیکی ANSYS Workbench که رابط گرافیکی نرم افزارANSYS می باشد منتقل کرده و درآنج ا تحلیل تنش درگشتاورهای مختلف انجام می گیرد. لازم به ذکر است که نرم افزار Solidworks به تنهایی قادربه مدل کردن کامل چرخدنده نمی باشد و برای اینکارپس ازخواندن مشخصات هندسی وابعادچرخدنده ی استاندارد درنظرگرفته شده، داده های آن به نرم افزار رابط GearTrax ارسال شده و این نرم افزار طراحی را درمحیط Solidworks به کمک عملیات ماکرو انجام می دهد.