سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند،
حمید فلقی – استادیار، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند،

چکیده:

خازنگذاری بهینه یکی از راههای موثر در کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکههای توزیع میباشد. تاکنون مطالعات متعددی در زمینه خازنگذاری بهینه در شبکههای توزیع انجام شده است. ورود منابع تولید پراکنده به شبکههای توزیع، بهرهبرداری و طراحی این شبکهها را تحت تاثیر خود قرار داده است. از این تاثیرات میتوان به تغییر در نحوه خازنگذاری بهینه در شبکه فشار متوسط اشاره نمود. در این مقاله تاثیر مکان و ظرفیت منابع تولید پراکنده بر خازنگذاری بهینه در شبکههای توزیع بررسی شده و نتایج تست عملی این موضوع مورد تحلیل قرار گرفته است.