سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نوذر والی زاده معجزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه بو علی س
رضا علاقه بندیان – استادیار، گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

اگرچه طبق آیین نامه های ساختمانی جدید کاربرد میلگرد ساده در سازه های بتنی مسلح مردود است ولی در برخی ساختمان های قدیمی ازمیلگرد ساده استفاده شده است. در مطالعه رفتار لرزه ای اعضای بتنی مسلح به میلگرد ساده سابقه چندانی وجود ندارد و تنها تعداد اندکی آزمایش جهت مشاهده رفتار هیسترزیس این اعضا انجام شده است. هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل ماکروسکوپیک مناسب برای اعضای بتنی مسلح به میلگرد ساده و بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح به میلگرد ساده بوده است. نتیجه ها نشان داد که در اثر لغزش میلگردهای ساده، کاهش سختی و زوال مقاومت در طول بارگذاری رفت و برگشتی زلزله قاب های بتنی مسلح به میلگرد ساده نرمی بیشتری از خود نشان داده اند