سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ایمان رهنمافلاورجانی – دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
امیر کشورزاد –
اصغر مولائی دهکردی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
محمود رحیمی زارچی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مقاله به ار ایه مدلی برای واحد صنعیت استخراج حلال مس پرداخته شده است و با بهره گیری از داده های تجربی واحد تولیدی مس و با استفاده ازنرم افزار Matlab مدل مذکور بهینه شده است از انجا که هدف اصلی و استراتژیک کنترل درواحد استخراج حلالی و الکترلیز مس افزایش حاصل کار می باشد پارامترهای تاثیر گذار واحد به گونه ای بهینه و تنظیم شد که علاوه برحصول افزایش مطلوب دیگر پارامترها دستخوش تغییرات زیادی نشود بابالا نگهداشتن نرخ جریان آلی درقسمت استخراج و کاهش غلظت مس جریان بازگشتی از واحد الکترولیز به خوبی افزایش دربهره وری حاصل گردید مقادیر بهینه حاصل می تواند به عنوان نقاط تنظیم درسیستم های کنترل واحدهای استخراج حلالی مس مورد استفاده قرارگیرند همچنین مدل حاصل از مطالعه پیش رو می تواند به خوبی روند تغییرات غلظت مس درجریان واحد و پیش بینی مواردی ازجمله تغییرات لازم درپارامترهای سیستم برای ثابت نگهداشتن میزان تولید علیرغم بروز اغتشاشات یا تغییر میزان تولید بنا به شرایط به وجود آمده را ارایه دهد.