سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امید بیژنی – گیلان دانشگاه گیلان
سعید برادریاوری –
محمدعلی فلاح –

چکیده:

سیستم های هیبریدی سیستمهای تولید قدرت هستند که درآنها یک موتور گرمایی مانند توربین گاز با یک موتور غیرگرمایی مانند پیل سوختی ترکیب می شود با توجه به بازدهی بیشتر این سیستم ها نسبت به توربین گاز و نیز میزان آلاینده های کمتر سیستمهای مذکور تاثیربسزایی درسیستمهای پیشرفته تولید قدرت درآینده نزدیک خواهند داشت دراین مقاله به مدلسازی ترمودینامیکی یک سیکل هیبریدی پیل سوختی اکسید جامد – توربین گاز پرداخته شده است به این صورت که تمامی اجزای سیکل براساس قانونه اول ترمودینامیک بصورت جداگانه مدلسازی شده اند این اجزا شامل استک پیل سوختی محفظه احتراق توربین کمپرسورهای هوا و سوخت و مبدلهای حرارتی می باشند پارامترهای اصلی فرایندهای الکتروشیمیایی بصورت توابعی از حالت ترمودینامیکی آنها مدل شده اند مدلسازی سایر واحدهای سیکل به گونه ای انجام شده که شرایط ورودی و خروجی جریانهای هریک کاملا مشخص شده و اثر متقابل آنها درسیکل بریکدیگر لحاظ شده است . به منظور درک تاثیر تغییر شرایطورودی مدل برعملکرد آن بررسی پارامتری نسبت به یک حالت مرجع برسیستم انجام شده است.