سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم ترابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان
امیر حاجیلو – دانشجوی دکتری، دانشگاه گیلان
کاظم اتشکاری – دانشیار، دانشگاه گیلان

چکیده:

در مقاله حاضر، مدلسازی غیرخطی یک سیکل توربین گاز و طراحی سیستم کنترلی مناسب با آن انجام میشود. سیستم کنترلی مذکور بر اساس روش خطیسازی ورودی- خروجی ۱ و اعمال کنترلر مرتبه دوم سروو ۲ بر سیستم خطی شده طراحی میگردد. این سیستم کنترلی با تغییر در مقدار سوخت ورودی به محفظه احتراق به عنوان سیگنال ورودی، سرعت دورانی شفت متصل به توربین را کنترل می- کند. جهت تعیین مقادیر بهینه ماتریس بهره در این کنترلر از یک تابع هدف ترمودینامیکی استفاده میشود. این تابع هدف که برابرمیزان اتلاف اگزرژی کل سیکل توربین گازI&Totalاست، از حاصل جمع اتلاف اگزرژی هر یک از اجزاء سیکل به دست میآید. نتایج حاصل از این بهینه سازی که توسط الگوریتم ژنتیک انجام میشود، بهترین شرایط طراحی سیستم کنترلی را در شرایط زیر میرا نتیجه میدهد