سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سرور اسفنده – گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
مصطفی صدیقی زاده – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

چکیده:

شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتمهای هوشمند ازابزارهای پیشرفتهای هستند که برای حل مسائلی که بوسیله روشهای مرسوم حل نمیشوند مورد استفاده قرار میگیرند. این مقاله با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم بهینه سازی Big Bang – Big Crunch (BB-BC) به شبیه سازی و بهینه سازی فرایند تولید بیوگاز درهاضم یک نیروگاه بیوگاز میپردازد. این مقاله اثرات پارامترهای عملیاتی هاضم از قبیل درجه حرارتT)کلمواد جامدTS)کل مواد جامد فرارPH و (TVS)بیوگاز را به عنوان ورودی در نظر میگیرد. برای شبیه سازی عملکرد هاضم و پیشبینی تولید متان یک شبکه عصبیچند لایه با دولایه مخفی آموزش داده میشود. عملکرد مدل شبکه عصبی، توانایی این مدل را برای پیش بینی میزان تولید متان تأیید میکند