سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یزدان نویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

استفاده از منابع تجدید پذیر توجیه پذیری اقتصادی بسیار بیشتری در مقایسه با نیروگاه های گازی و حرارتی بخاری با سوخت فسیلی پیدا خواهند نمود. در این مقاله به ارزیابی مالی و اقتصادی تولید برق توسط این منابع می پردازیم. هدف تامین بار مورد نیاز و کمینه سازی هزینه بهره برداری برق بیمارستان طالقانی است. نتایج یک روزه ای بهره برداری نشان می دهد که سیستم بادی، خورشیدی و دیزلی با ذخیره سازی باتری، اقتصادی تر از خرید برق از شبکه سراسری است. همچنین با توجه به اهمیت و حیاتی بودن تامین برق بیمارستان ها ، قابلیت اطمینان کل سیستم افزایش می یابد و شاخص مناسب تغذیه از دوسومحقق می شود. همچنین قابلیت قطع بار نیز مد نظر بوده و در حالت های که تولید ، کمتر از مصرف باشد می توان مقداری بار از پیش تعیین شده کم اهمیت را قطع کرد تا تعادل تولید و مصرف همچنان برقرار باشد که در این حالت می بایست هزینه جریمه قطعی ها و نارضایتی مشترکین بیماران به مجموع هزینه ها افزوده شود.