سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد دریجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
بهروز اسکویی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله مدلسازی و برگردان دو بعدی داده های مغناطیسی به منظور تعیین عمق و شکل کانسارهای آهن توسط برنامه کامپیوتری MAG2D استوکو درمحیط متلب انجام شد هاست که براساس الگوریتم کمترین مربعات عمل می کند مدلسازی و برگردان دادهها ازجمله روشهای تفسیری نوین درژئوفیزیک می باشند که با دقت بالاتری موقعیت ونوع آنومالی را مشخص می کنند دراینجا استفاده ازتکنیک ماسک سیگنال برای تمرکز عمل برگردان برروی سیگنال آنومالی صالی جهت کاهش اثرات نویز میباشد دراین مقاله دو پروفیل از داده های مغناطیسی زمینی منطقه شهمیرزاد واقع در۳۴کیلومتری شمال شهرستان سمنان برگردان شده است که میتوان یک آنومالی بزرگ شیبدار را درمحدوده میانی پروفیل ها درعمق ۵تا۲۵ متر به ضخامت تقریبی ۱۰متر و بطور تقریبی ۱۰۰ متر مشاهده کرد که با توجه به مطالعات زمین شناسی درمنطقه می توان مربوط به حضور کانسارآهن هماتیت دراین نواحی دانست