سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدمهدی کارخانه چی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه رازی کرمانشاه
آرش مومنه –

چکیده:

دراین مقاله مدلسازی جدیدی از کلیدهای کریستال مایع و کمنترل چرخش پلاریزاسیون با استفاده از روش المانهای محدود بررسی شده است روش مدلسازی نحوه بدست آوردن نتایج و نمودارهای بدست آمده بصورت کامل توضیح داده شده اند همچنین راه های جدید جهت چرخش پلاریزاسیون ارایه شده و اثرات افزایش ولتاژ برعملکرد کلیدهای کریستال مایع مورد بررسی قرارگرفته اند با کمک گرفتن از روشهای المان محدود و نرم افزارهای GID FEAB( MATLAB پارامترهای مختلف موجود درکلیدهای کریستال مایع مدلسازی و مورد کنترل واقع شده است.