سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صائب احمدی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی شیمی
علی میرزایی نیا – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی شیمی
خسرو جراحیان –
سید مجتبی صدر عاملی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

سیستم های ذخیره سازی انرژی حرارتی گرمای نهان از یک بستر پر شده با تعدادی کپسول که هر یک حاوی ماده ای با قابلیت تغییر فاز و ظرفیت ذخیره سازی انرژی بالا می باشند و نیز از یک سیال عامل برای تبادل انرژی با کپسول ها تشکیل شده اند. در مقاله حاضر محاسبات عددی توسط روش موازنه انرژی اجرا شده است. تانک پر شده از کپسول های کروی به چندین لایه که ضخامت آنها مساوی قطر کپسول است تقسیم شده است. فرایند های شارژ و تخلیه بستر پر شده با کپسول ها با مدل یک بعدی هدایت با شرایط مرزی جابجایی بررسی شده اند. در این مقاله رفتار ذوب و جامد سازی واکس پارافین که به عنوان ماده تغییر فاز و آب به عنوان سیال عامل برای تامین محیط ذوب و جامد سازی در نظر گرفته شده اند بررسی شده است. همچنین اثر دمای سیال ورودی(عدد استفان)، توزیع دما در کپسول های کروی، درصد جز جامد شده و ذوب شده برای کل بستر پر شده نیز بررسی شده اند.