سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نجفی – کارشناس ارشدمهندسی هوافضا آیرودینامیک
فتح الله امی – استادیار مهندسی هوافضا
وحید فرج پور – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا پیشرانش

چکیده:

فرآیند پاشش و بهینه سازی آن درمحفظه احتراق موتور موشک یکی از اساسی ترین پارامترها در فرایند احتراق پایداری پروسه احتراق و میزان نیروی پیشرانش می باشد دراین تحقیق به منظور بررسی دقیق پاشش دریک میکروموتور موشک سوخت مایع با طراحی و ساخت مدلانژکتور صفحه انژکتور و محفظه احتراق به بررسی تجربی و عددی پارامترهای پاشش از دیدگاه ماکروسکوپی و میکروسکوپی پرداخته شدها ست برای اطمینان از عملکرد سیستم پاشش و مشخصه های اسپری که درآزمایشگاههای تست سرد و PDA ( Phase Doppler Analyzer اندازهگیری شده اند نتایج این آزمایشات در نهایت با نتایج مدلسازی حاصل از نرم افزار FLUENT مورد مقایسه قرارگرفته است.