سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر حیدری – دانشگاه صنعتی شریف تهران
منوچهر وثوقی –
ایران عالمزاده –

چکیده:

با توجه به ارزش تغذیه ای میوه ها و سبزیجات تازه و گسترش تمایل مصرف آنها درجامعه استفاده از یک بسته بندی مناسب برای این محصولات ضروری میب اشد بسته بندی اتمسفر اصلاح شده یک یاز بهترین روشها برای افزایش عمر قفسه ای و کیفیت میوه ها و سبزیجات می باشد دراین تحقیق بسته بند اتمسفر اصلاح شده براساس میزان ورود و خروج گازها از دیواره بسته بندی و میزان تولید و مصرف گازها بواسطه تنفس مدلسازی گردید و عوامل موثر بررفتار دینامیک و استاتیک سیستم تعیین گردید مشخص گردید نقطه تعادل را می توان با افزودن ذرات نانو و به طبع ان تغییر درعبوردهی نسبی تنظیم نمود برهمین اساس پتانسیل نانو ذرات در زمینه غشاهای بسته بندی اتمسفر اصلاح شده مورد بررسی قرارگرفت .