سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهمن ملکی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه
حامد کریمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
حسن سیدسراجی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق تهران

چکیده:

فراوانی کمبود و یا آلودگی آب از جمله شرایطی هستند که ضرورت برنامه ریزی منابع اب را درسراسر جهان نمایان می کنند از ترکیبات معدنی نیتروژن که برای آبزیان مخصوصا ماهی ها بسیار خطرناک است آمونیاک غیریونیزه و نیترات است نتایج صحت سنجی با استفاده ازنرم افزار CE-QUAL-W2 نشان داد که مدلسازی به نحو بسیار مناسب و قابل اعتمادی انجام شده است و با توجه به استانداردهای آبزی پروری مقدار آمونیاک در نمودارها درتمامی بازه های مورد مطالعه به جز بازه دو و سه رودخانه قزل اوزن برای ماهیان گرم آبی درحد مجاز می باشد و همچنین مقدار نیترات درقزل اوزن و شاهرود درتمامی بازه ها خیلی بیشتر از حد استاندارد است و برای حیات آبزیان بویژه ماهی ها خطرناک محسوب میشود و خطر این عامل چوندرهمه بازه های مورد مطالعه مشاهده می شود از آمونیاک خیلی بیشتر احساس می گردد.