سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی حکیمی مقدم – گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد
علی اکرمی زاده – دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درفرایند ماشین کاری ضمن اینکه قطعه باید از صافی سطح مناسبی برخوردار شود مطلوب است که زمان براده برداری تا حد امکان کوتاه باشد لازم به ذکر است که زمان براده برداری دراینفرایند گاه ممکن است ساعتها به طول انجامد بنابراین با یک مسئله برنامه ریزی مقید غیرخطی مواجه هستیم که در آن هدف انتخاب بهینه مقادیر پارامترهای ورودی است بطوریکه صافی سطح مطلوب بعنوان قید برآورده می شود و نرخ براده برداری بعنوان تابع هدف بیشترین مقدار ممکن را داشته باشد از آنجا که میزان ناصافی سطح مطلوب برای قطعات مختلف متفاوت است بهینه سازی برای هر قطعه باید جداگانه انجام پذیرد که این امر امکان استفاده عملی از GA را محدود می سازد.