سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن گرجی – گروه نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ته
مصطفی گودرز – سازمان صنایع دفاع،
سیامک الماسی –
بهاره کلانتری –

چکیده:

فعالیت شدید ورزشکاران به خصوص در آب و هوای گرم باعث تعریق آنها شده که در صورت تجمع عرق بر سطح لباس تاثیر منفی بر کارایی آنها میگذارد. با توجه به اهمیت این موضوع در دنیای امروزی، مبحث راحتی فرد در حین انجامفعالیتهای شدید بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه یکی از بهترین و مهمترین روشهای ایجاد راحتی، کاهش دمای بدن فرد در حین انجام فعالیتهای شدید به خصوص در آب و هوای گرم بوده که میتوان با استفاده از افزایش میزانانتقال رطوبت فتیلهای در لباس به این هدف نائل شد. در این تحقیق، نقش البسه ساخته شده از الیاف با سطح مقطع خاصدر افزایش انتقال رطوبت فتیلهای و بالتبع خنککنندگی فرد مورد توجه قرار گرفته و رفتار انتقال رطوبت در منسوجات ساخته شده از الیاف با سطح مقطع خاص مدلسازی و ارزیابی میشود