سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی مراتی زمانی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک-دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهدیه رجبی سیاهگورایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندی سیستم های انرژی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مریم زارع ده ابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندی سیستم های انرژی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سپیده غیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندی سیستم های انرژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

افزایش روز افزون استفاده از منابع انرژی فسیلی در بخش حمل و نقل و الودگی های محیط زیستی حاصل از احتراق سوخت فسیلی باعث توجه هر چه بیشتر به استفاده از انرژی های تجدید پذیر در بخش حمل و نقل گردیده است. خودروهایی با فناوری پیل های سوختی هیدروژنی و همچنین خودروهایی با نیروی محرکه خورشیدی نمونه هایی از توجه خودروسازان دنیا به فناوری های پاک می باشد. به دلیل موقعیت مناسب کشور از لحاظ استفاده از انرژی خورشید، می توان از این منبع انرژی برای تولید سوخت پاک خودروها هیدروژنی استفاده نمود. در این مقاله به مدلسازی و ارزیابی فنی ایستگاه های تولید هدروژن برای خودروهایی دارای پیل سوختی با استفاده از انرژ خورشید پرداخته شود.