سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم فاضل – دانشجوی کارشناسی برق الکترونیک
محمد روح اله یزدانی – استادیار دانشگاه آزادخوراسگان

چکیده:

مبدلهای سوئیچینگ قدرت که خود ازجمله منابع نویز برای دیگر مدارها هستند بطوروسیعیدرتجهیزات الکتریکی و الکترونیکی مورد استفاده قرارمیگیرند طراحی سیستمهای الکترونیک قدرت شامل بسیاری ازمتغیرهای طراحی نظیر الکتریکی مغناطیسی حرارتی و مکانیکی می شود دراین میان تداخلهای الکترومغناطیسی درمدارهای الکترونیک قدرت از اهمیت ویژه ای برخوردار است که درتوانها و فرکانسهای بالا بطور واضح تری خود را نشان میدهد نویز به شکل هدایتی و یا تشعشعی به بخشهای حساس می رسد و درکار آنها اختلال می کند و حتی منجر به آسیب می شود امروزه سختگیرانه تر شدن استانداردها اجباردیگری را درکاهش نویز مبدلهای سوییچینگ ایجاد کرده است دراین مقاله ابتدا یک مبدل سوییچینگ فلای بک ۱۰۰W طراحی و شبیه سازی شده است سپس تداخل امواج الکترومغناطیسی مودمشترک درآنمورد بررسی قرارمیگیرد.