سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدزین العابدین موسوی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رضا عطاپور – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

با توجه به افزایش تولید انرژی با استفادهاز نیروی باد در شبکه های الکتریکی ضروری است که نیروگاههای بادی نیز بصورت فعال و با سیستم کنترل مناسب در عملکرد شبکه مشارکت داشته باشند این مقاله بررسی مقایسه ای روی عملکرد چند نوع سیستم کنترل قابل استفاده در نیروگاه های بادی با ژنراتور تغذیه دوگانه انجام می دهد این مقاله بر تنظیم توانهای اکتیو و راکتیو در نقطه تنظیمی توسط سیستم کنترل نیروگاه بادی تمرکز دارد کارایی سیستم های کنترل توسط شبیه سازی توربین بادی با ژنراتور تغذیه دوگانه در شرایطع ملکرد عادی مورد ارزیابی قرارگرفته است نتایج شبیه سازی نشان میدهد که سیستمهای کنترل زمانی که در حالت بهینه سازی توان و محدود سازی در سرعت های بالا کار می کنند دارای عملکرد مناسبی هستند.